بسته آموزشی بازی درمانی

این روزها استفاده از بازی در درمان کودکان به امری فراگیر تبدیل شده. چرا که روانشناسان به این باور رسیده اند که بازی زبان کودک است. بازی درمانی صرفا بازی و تفریح نیست بلکه مانند همه روش های درمانی دیگر پروتکل های مخصوص دارد.

مخاطبانِ هدف

این بسته آموزشی برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی قصد آشنایی با راه های درمان کودکان را دارد.

پدیدآورنده:

گروه رشد و تسعه روانشناسی
مطالب مرتبط