بسته آموزشی روان درمانی کودک

DVD  حاضر تکنیک هایی را به روان درمانگران ارائه می کند که کار درمان را برای آن ها و کودکان آسان تر و موثرتر شود.

مخاطبانِ هدف

این بسته آموزشی برای مددکاران اجتماعی، متخصصانِ سلامت، مشاوران، کارمندانِ خدمات اجتماعی، پرسنلِ مدارس، و هر کسی قصد آشنایی با راه های درمان کودکان را دارد.

پدیدآورنده:

سارا گودرزی

مدرس کارگاه های تخصصی حوزه کودک و نوچوان

مطالب مرتبط